Създаване на отражение на снимка a.k.a. photo reflection effect (Photoshop tutorial)

От Angeloff,

  Публикувано под: Tutorials
  Коментари: Коментарите са изключени за Създаване на отражение на снимка a.k.a. photo reflection effect (Photoshop tutorial)

Здравейте приятели! В този урок ще ви покажа как да постигнете reflection effect за вашите снимки. Добавянето на отражение не е особено трудно, когато става въпрос за единичен образ. При група от образи от образи следва да изпълните стъпките от този урок за всеки един от тях, като накрая изтриете частта от отражението, където е възможно да се получи препокриване. Но засега да се съсредоточим върху единичното изображение, въз основа на което е направен урокът. Снимката е моя и не е изрязана перфектно, тъй като в случая е по-важно да се види начина на постигане на самия ефект. Нека да започнем:

 1. Отворете изображение по Ваш избор и го изрежете. В моя случай съм изрязал (не особено добре, за което се извинявам) един гълъб от моя снимка. Създайте нов документ с размери по Ваш избор и нека фонът да е бял. Поставете изрязаното изображение в нов слой.
  Създаване на отражение на снимка a.k.a. photo reflection effect (Photoshop tutorial)

  Изрязаното изображение, поставено в нов документ с бял фон.

  Създаване на отражение на снимка a.k.a. photo reflection effect (Photoshop tutorial)

  Слоевете трябва да изглеждат по подобен начин до момента.

 2. Сега дублирайте Layer 2 с командата Ctrl+J. Кръстете новия слой Reflection и го поставете под Layer 2.

  Създаване на отражение на снимка a.k.a. photo reflection effect (Photoshop tutorial)

  Ето как трябва да изглеждат слоевете след тази стъпка.

 3. Сега натиснете Ctrl+T и с дясно копче над изображението в този слой дайте Flip Vertical и натиснете Enter, за да приключите. С тази стъпка завъртаме изображението наобратно и го преместваме малко по-надолу с Move tool (V) и натиснат Shift. В моя случай мястото в този документ е достатъчно голямо и не се налага да увеличавам размера му. Ако при Вас мястото не достига можете да го увеличите. Това се постига с натискане на C и очертаване на допълнително пространство около целия документ. Друг вариант е просто да преместите изрязаното изображение малко по-нагоре, както съм направил и аз. Много е важно да оставите около 1 пиксел разстояние между двата слоя.

  Създаване на отражение на снимка a.k.a. photo reflection effect (Photoshop tutorial)

  Изображението трябва да изглежда по подобен начин след тази стъпка.

 4. Продължаваме работата над слоя Reflection. Създайте маска за слоя. Това може да стане от този бутон най-долу в секцията за слоевете:mask
 5. Сега изберете маската на слоя Reflection.

  Създаване на отражение на снимка a.k.a. photo reflection effect (Photoshop tutorial)

  Слоят Reflection с избраната негова маска.

 6. Започваме същинската част по създаването на reflection effect-а. Натиснете G, за да активиратe Gradient tool. Задайте за него настройките, които ще видите на изображенията по-долу. След което с натиснат Shift издърпайте права черта от началото на видимата част на Reflection до самия край. В моя случай е от крака на гълъба до края на документа.
  Създаване на отражение на снимка a.k.a. photo reflection effect (Photoshop tutorial)

  Първа настройка за Gradient tool.

  Създаване на отражение на снимка a.k.a. photo reflection effect (Photoshop tutorial)

  Втора настройка за Gradient tool

 7. До момента трябва да получите следното:
  Създаване на отражение на снимка a.k.a. photo reflection effect (Photoshop tutorial)

  Изображението до момента.

  Създаване на отражение на снимка a.k.a. photo reflection effect (Photoshop tutorial)

  Слоевете до момента.

 8. Сега се върнете на самия слой Reflection и задайте настройките, които виждате на снимката по-долу.

  Създаване на отражение на снимка a.k.a. photo reflection effect (Photoshop tutorial)

  С тази стъпка избирате самия слой Reflection и задавате Opacity на този слой както е посочено тук.

 9. Трябва да получите краен резултат, подобен на снимката по-долу.

  Създаване на отражение на снимка a.k.a. photo reflection effect (Photoshop tutorial)

  Крайният резултат от Вашата работа трябва да изглежда по подобен начин с изображението, над което работите.

 10. Ако случайно урокът Ви е харесал моля споделете го в социалната мрежа(и), която ползвате. Така ни помагате! Благодарим Ви предварително!

By Angeloff

« || »

Коментарите са затворени за тази публикация.